menu

GOLF CLUB BRNO - GCBRN je zapsaný spolek

golf club brno, golf jinačovice, golf kaskáda, golfový areál, golf, golfové hřiště, driving range, hotel, restaurace, indoor

Aktuality
Členství
Časopis Kaskáďan
Turnaje na Kaskádě
Kontakty

Výše příspěvků a typy členství v Golf Clubu Brno

Výše klubových příspěvků 2024

Forma členství GCB Vstupní příspěvek Roční příspěvek Doplatek** pro hru na hřištích TMR
OSOBNÍ 35.000,- Kč 24.000,- Kč 3.000,- Kč
PŘIDRUŽENÉ 25.000,- Kč 19.500,- Kč 3.000,- Kč
Přechodné Seniorské (do 65 let) - platné pouze pro držitele tohoto členství k 2.12.2019 nelze získat 17.000,- Kč 5.000,- Kč
SENIOR (od 65 let včetně) 20.000,- Kč 17.000,- Kč 5.000,- Kč
JUNIOR 4 (19 - 26 let) (1998 - 2005) 0,- Kč 12.000,- Kč -
JUNIOR 3 (17 - 18 let) (2006 - 2007) 0,- Kč 8.000,- Kč -
JUNIOR 2 (13 - 16 let) (2008 - 2011) - ostatní * 0,- Kč 4.000,- Kč -
JUNIOR 1 (do 12 let včetně) (2012 a mladší) - ostatní * 0,- Kč 3.000,- Kč -
JUNIOR (do 16 let) - dítě člena klubu nebo reprezentant GCB 0,- Kč 2.000,- Kč -


ČLENSTVÍ NA ZKOUŠKU
 - v prvním roce platba ročního fee, do konce roku pak výběr z variant uhrazení vstupního příspěvku buď jednorázově nebo na splátky. Platí pro Osobní, Přidružené a Senior členství. U členství na zkoušku nelze využít doplatek pro volnou hru na hřištích TMR!

Příspěvky zasílejte výhradně bezhotovostně na účet klubu č. 372 567 593 / 0300. Platba v hotovosti nebo kartou není možná! Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo, které je osmimístné, tedy např. 02501234.

**Doplatek pro bezplatnou hru na hřištích TMR (Ostravice, Olomouc, Skalica, Kunětická Hora, Čeladná - New Course) je možné uhradit kdykoli na stejný účet a pod stejným variabilním symbolem jako roční příspěvky (viz výše) nebo je možno uhradit roční příspěvek včetně doplatku.
Na každém z výše uvedených hřišť má člen, který doplatek uhradí, k dispozici 15 volných her za rok.
Volná hra se vztahuje i na turnaje, včetně klubových turnajů.

Pro více informací kontaktujte manažera klubu na petr.vavru@golfbrno.cz, příp. na tel. 604 280 037.

Výhody pro členy Golf Clubu Brno 2024

Reciproční slevy na partnerských hřištích

 

Osobní členství

Toto členství může získat fyzická osoba starší 18-ti let a je dědičné. Se vznikem osobního členství je spojena povinnost zaplatit vstupní členský příspěvek a hradit roční členský příspěvek. Člen s Osobním členstvím má 1 hlas na Valné hromadě spolku.

Přidružené osobní členství

Toto členství může získat fyzická osoba starší 18-ti let, a to manžel/manželka nebo druh/družka člena s osobním členstvím. Členství je odvozeno od Osobního členství manžela/manželky nebo druha/družky. Rozvodem manželů, rozpadem vazby druh/družka, nebo zánikem členství prvního z manželů či druhů dochází k transformaci Přidruženého osobního členství na Osobní členství. O této události jsou povinni oba členové písemně informovat Správní radu.
Se vznikem Přidruženého osobního členství je spojena povinnost zaplatit zvýhodněný vstupní členský příspěvek a hradit zvýhodněný roční členský příspěvek. Člen s Přidruženým osobním členstvím má 1 hlas na Valné hromadě spolku.

Junior členství

Toto členství může získat fyzická osoba do věku 26 let včetně. Se vznikem tohoto členství není spojena povinnost hradit vstupní členský příspěvek. Je s ním spojena povinnost hradit roční členský příspěvek, který se může lišit dle věku člena. Nejpozději v roce následujícím po dosažení věkové hranice 26 let má majitel tohoto členství právo na získání Osobního členství nebo Přidružené osobní členství. Člen s Junior členstvím má po dovršení věku 18 let na Valné hromadě 1 hlas.

Senior členství

Toto členství může získat fyzická osoba, která dosáhne věku 65 let. Se vznikem nového Senior členství je spojena povinnost zaplatit zvýhodněný vstupní členský příspěvek. Člen spolku se Senior členstvím má povinnost hradit zvýhodněný roční členský příspěvek. Od roku dosažení věkové hranice 65 let má člen s Osobním členstvím právo požádat o transformaci svého členství na Senior členství. Touto transformací se nezakládá nárok člena na vrácení žádné části již zaplaceného vstupního členského příspěvku. Člen se Senior členstvím má 1 hlas na Valné hromadě spolku.

Přechodnou kategorii tohoto členství tvoří členové spolku, kteří získali Senior členství před změnou těchto Stanov dne 2.12.2019 a kteří nedosáhli k tomuto datu věku 65 let. Člen spolku s Přechodným Senior členstvím má povinnost hradit zvýhodněný roční členský příspěvek, a to podle předchozího typu členství. Přechodné Senior členství se v roce dosažení věkové hranice 65 let automaticky transformuje na Senior členství. Touto transformací se nezakládá nárok člena na vrácení žádné části již zaplaceného vstupního členského příspěvku. Člen s Přechodným Senior členstvím má 1 hlas na Valné hromadě spolku.

Členství na zkoušku

Toto členství může získat fyzická osoba pouze jedenkrát, nemůže jej získat opakovaně. Členství je platné pouze jeden kalendářní rok. Členství na zkoušku je možné získat v kategoriích Osobní, Přidružené osobní a Senior. Člen s tímto členství nehradí žádný vstupní příspěvek, hradí pouze roční příspěvek platný pro kategorii členství, o kterou člen požádal a má na ni nárok. Člen spolku se Členstvím na zkoušku musí pro následující rok požádat o transformaci na příslušné členství, ke kterému bylo Členství na zkoušku schváleno. Pokud Člen o transformaci nepožádá, jeho členství v klubu zaniká. Člen se Členstvím na zkoušku nemá hlasovací právo na Valné hromadě spolku.

Čestné členství

Toto členství může získat fyzická osoba na základě rozhodnutí Správní rady spolku. Se vznikem Čestného členství není spojena povinnost platit žádné členské příspěvky (vstupní nebo roční). Čestné členství může být Správní radou stanoveno na určitou dobu a může být také rozhodnutím Správní rady zrušeno. S Čestným členstvím není spojeno hlasovací právo na Valné hromadě spolku.